více než jen media

od kreativy po vyvěšení

kreativní a vizuální návrh

 

Kreativita a grafika nás baví. Vždy jim věnujeme maximální pozornost a péči. Právě na těchto dvou věcech závisí, jak moc si lidé reklamy všimnou, jak ji budou vnímat a jak moc si o ní budou povídat. Proto často býváme konzultačním hlasem už při zrodu kreativy a mnoha klientům jsem tak dopomohli dotvořit jejich kampaně o zajímavé prvky a nástavby, které kampaň udělaly úspěšnou a jasně rozpoznatelnou.

výběr vhodné plochy

 

Úspěch reklamní kampaně nespočívá jen na jejím zpracování, ale nemalou měrou je to i výběr správně zvolených parametrů plochy. Tj. velikost, lokalita a samotné umístění. Velmi si zakládáme na faktu, že každou z reklamních ploch v našem portfoliu dobře známe a osobně jsme je vybírali. Tím dokážeme klientovi co nejlépe poradit s jejich výběrem, aby bylo dosaženo jeho očekávání.

výroba

 

Spolupracujeme s nejlepšími v oboru. Díky dlouholetému působení na reklamním trhu, víme kam pro co "šáhnout" a co kde vyrobit nebo vytisknout. Vaše propagace je i naši vizitkou a proto si dáváme velice záležet na kvalitě a zpracování.

vyvěšení

 

Vyvěšení reklamního banneru je jak zrod motýla, který se líhne z kukly, aby celému světu ukázal svoji krásu. Proto je důležité nepodcenit tento závěrečný krok, aby se z Vašeho motýla nestala noční můra. I tuto věc si dokážeme podchytit.